ผู้ว่าฯอุบลฯชี้ข้าวหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลกอยู่ที่อุบลราชธานี

ประเด็นผู้ว่าฯพบประชาชน 25 พค. 2556

– คลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาดินพืชปศุสัตว์ที่โพธิ์ไทร

– สัปดาห์วันวิสาขบูชา

– เปิดโรงพยาบาลนาเยีย ติดใจการนวดโดยใช้ความร้อน

– ประชุมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนาอุบลราชธานี ้

– อุบลฯมีความหอมมะลิที่ดีที่สุดในโลก

–  ปัญหาการเพิ่มมูลค่าของยางพารา

– ปัญหาวัตถุดิบป้อนโรงงานเอทานอลในจ.อุบลฯ

– การเป็น Hub ของอุบลราชธานี

– อุบลราชธานีท่องเที่ยวได้ทั้งปี ต้องมีการบริหารจัดการ

– งานแห่เทียนพรรษา ให้ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นจังหวัดเดียวที่ได้รับเทียนพระราชทานจากในหลวง

ให้บริจาคอุบลฯคนละ 1 บาทนำไปหล่อเทียนพรรษาที่ทุ่งศรีเมืองแล้วนำไปถวายวัด , ให้ทุกอำเภอส่งเทียน , เวทีย้อนยุค ขายอาหาร

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพประกอบ :  http://guideubon.com/news/images/TueOctober20121841_wanchai.jpg