ภาพบรรยากาศการประชุมวางแผนโครงการสื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงฯ(กินสบายใจ) ปีที่2

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 15.00น. ที่ห้องประชุม 1 ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สื่อสร้างสุขจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จับมือกับสำนักงานสาธารณสุขจ.อุบลราชธานี (สสจ.) และภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เมืองอุบลฯ ประชุมวางแผนโครงการสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงความมั่นคงทางอาหารจ.อุบลฯ (กินสบายใจ)   ปีที่2 เพื่อรณรงค์ให้คนหันมาผลิตและรับประทานอาหารปลอดสารและไร้สารพิษมากยิ่งขึ้น

โดยช่วงเช้าเล่าความเป็นมา และชมวีดิทัศน์ผลการทำงาน 1 ปี และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย สุชัย เจริญมุขยนันท และในช่วงบ่ายคุยกันต่อถึงการจัดกิจกรรมกินสบายใจปีที่2 และทบทวนข้อเสนอแนะของภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ปีที่1 โดยมีการจัดทำยุทธศาสตร์การทำงานร่วมกัน กำหนดการจัดงานเทศกาลกินสบายใจ กลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และสุดท้ายได้มีการเสนอชื่อพื้นที่เกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายกว่า 15 พื้นที่ แต่จะคัดเลือกให้เหลือเพียง 10 พื้นที่ เพื่อลงไปถ่ายทำรายการกินสบายใจปีที่2

การจัดประชุมครั้งนี้ จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการวางแผนการทำงานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จ.อุบลฯ เพื่อใช้สื่อเป็นเครื่องมือในการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาบริโภคข้าว , พืชผักปลอดสารพิษ และแก้ปัญหาการใช้สารเคมีของเกษตรกรร่วมกัน ของหน่วยงานทุกภาคส่วน ตอบสนองให้การทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรมีความยั่งยืนต่อไป 

สำหรับรายการกินสบายใจ สามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่สร้างสุขแชนแนล ซึ่งออกอากาศทางวีเคเบิลทีวี sangsook.net  App: สื่อสร้างสุข โสภณเคเบิลทีวี ราชธานีเคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม nextstep ช่องของดีประเทศไทย

[nggallery id=194]