VTR ปปช.สู่ปปจ.ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 13 ประเด็น ปปช.สู่ปปจ.ล้างเมืองไทยให้ใสสะอาด