ประชุมกองบรรณาธิการอาวุโส รายการร่วมทุกข์ร่วมสุข ครั้งที่3

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00 – 16.00น. กองบรรณาธิการอาวุโสรายการร่วมทุกข์ร่วมสุุข โดยอาจารย์นพภา  พันธ์เพ็ง  และนางนิลา สิงห์คีรี  ทีมงานสื่อสร้างสุขอุบลราชธานี และนักศึกษาฝึกงาน

ประชุมบรรณาธิการอาวุโสรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข

1. สรุปบทเรียนการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุขที่ผ่านมา จำนวน 4 เทป ได้แก่

–   เทป 10 ประเด็น “ความหวัง ความฝัน คนไร้สัญชาติ” บันทึกเทป วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

–   เทป 11 ประเด็น “รถโดยสารสาธารณะ คุณภาพเมืองอุบลฯ ความฝัน หรือความจริง” บันทึกเทป วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556

–   เทป 12 ประเด็น “ยกพวกดีกัน บ้านแดงโมเดล” บันทึกเทปวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556

–  เทป 13 ประเด็น “จากยุคเฟื่องฟู สู่ลมหายใจเฮือกสุดท้าย ด่านชายแดนช่องเม็ก” บันทึกเทปวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556

2. แจ้งบรรณาธิการอาวุโส ในการบันทึกเทปครั้งต่อไป “ป.ป.ช. สู่ ป.ป.จ. ล้างเมืองไทยให้สะอาด” มีกำหนดบันทึกเทปวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556

3. ให้ข้อเสนอแนะ โดยบรรณาธิการอาวุโสรายการร่วมทุกข์ร่วมสุข การแก้ไขปัญหาอุปสรรค์

4. บรรณาธิการอาวุโสพิจารณาคัดเลือกประเด็นในการบันทึกเทปรายการร่วมทุกข์ร่วมสุขล่วงหน้า พร้อมข้อเสนอแนะ

โดยการประชุมครั้งนี้ได้ประเด็นเพิ่ม ดังนี้

  1. ปัญหาเรื่องน้ำ ชาวบ้านที่เขื่อนปากมูลเรียกร้องให้มีการเปิดเขื่อน แม่น้ำมูลแห้งขอด ขาดแคลน ประชาชนไม่เข้าใจ
  2. การยุบโรงเรียนขนาดเล็ก
  3. วิถีการจับปลาแม่น้ำโขงที่เปลี่ยนไป
  4. ชาวนาปลูกข้าวเอง แต่ไม่กล้ากิน เพราะการทำนาด้วยสารเคมีในปริมาณมาก
  5. การพนันออนไลน์
  6. ปัญหาหอพักนักศึกษา

 

We cannot display this gallery