VTR จากยุคเฟื่องฟูสู่ลมหายใจสุดท้าย ด่านชายแดนช่องเม็ก

VTR นำรายการโทรทัศน์ “ร่วมทุกข์ร่วมสุข” ตอนที่ 12 ประเด็น จากยุคเฟื่องฟู สู่ลมหายสุดท้ายด่านขายแดนช่องเม็ก