เทคนิคอุบลฯซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรีให้ชาวบ้านถูกน้ำท่วม

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ระดมนักศึกษาช่วยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมฟรี หวังบรรเทาความเดือนร้อนและป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย

ที่โรงเรียนบ้านคูสว่าง ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี คณาจารย์และอาสาสมัครนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สาขาช่างอีเลกทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า ช่างยนต์กว่า 50 คน ร่วมกันซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายจากน้ำท่วมใ ห้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายจากน้ำท่วม และทำให้เกิดอันตรายกับชาวบ้านที่ใช้งาน โดยซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ที่เสียหายให้ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สำหรับจังหวัดอุบลราชธานี มีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมเสียหายในพื้นที่ 5 อำเภอ กว่า 6,800 หลังคาเรือน ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อนุมัติงบประมาณช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนไปแล้วกว่า 31 ล้านบาทเศษ แต่ยังมีชาวบ้านเรียกร้องให้จ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยอ้างว่า เงินที่ได้รับจากทางการไม่เพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น กรมอาชีวศึกษา จึงให้อาสาสมัครนักศึกษาที่มีความรู้เรื่องการซ่อมแซมเครื่องใช้ชนิดต่างๆมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามเขตน้ำท่วมดังกล่าว

ข้อมูล , ภาพ :   ASTV ผู้จัดการ