“ม.อุบลฯ จับมือกับศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCKM) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ฟังเสียงเกษตรกร 3 จังหวัดอีสานใต้ พัฒนาระบบคาดการณ์ลักษณะอากาศรายฤดูกาล

ม.อุบลฯ จับมือกับศูนย์จัดการความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (CCKM) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ ฟังเสียงเกษตรกร 3...

read more

รับน้องใหม่ ม.อุบล รุ่นพี่ชวนสวดมนต์-นั่งสมาธิ

Aug 21, 14 รับน้องใหม่ ม.อุบล รุ่นพี่ชวนสวดมนต์-นั่งสมาธิ

Posted by in ข่าว, ข่าวอุบล

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีสำหรับกิจกรรมรับน้องใหม่ของชาวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้วยการสวดมนต์ นั่งสมาธิ...

read more

สสจ.อุบลฯ จับมือเครือข่าย จัดมหกรรมสุขภาพ “อ่าน ใส่ ถอด ทิ้ง” ให้เกษตรกรตระหนักถึงพิษภัยจากสารเคมีทางการเกษตร

วันที่ 19 สิงหาคม 2557 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จัดมหกรรมสุขภาพ “สังคมปลอดภัย เกษตรกรไทยปลอดสารเคมี” ณ ...

read more

ว.พยาบาลบรมราชชนนี จับมือสถาบันการศึกษาต่างประเทศแถบอาเซียน จัดประชุม พัฒนาความร่วมมือด้านวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้จัดประชุมโครงการเชิงปฎิบัติการ...

read more

สปสช.เขต10 อุบลฯ เปิดพื้นที่ปลุกพลัง สานฝัน ฟื้นฟูสุขภาพ สร้างโอกาสให้คนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท นพ.ประทีป ธนเจริญ รองเลขาธิการสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ...

read more

สปสช. เขต10 อุบลฯ จับมือ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จัดงาน “เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ มุกศรีโสธรเจริญราชธานี”

Aug 19, 14 สปสช. เขต10 อุบลฯ จับมือ รพ.สรรพสิทธิ์ประสงค์ จัดงาน “เครือข่ายบริการไร้รอยต่อ มุกศรีโสธรเจริญราชธานี”

Posted by in ข่าว, ข่าวอุบล

วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมลายทอง นพ.เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี  ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10...

read more