อุบลฯเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่

โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ประชุมเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน เล็งพื้นที่ อ.ตระการพืชผล...

read more

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ จ.อุบลฯ MOU ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ยโสธร หนุน 60 หมู่บ้านให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับเกษตรกรรมธรรมชาติสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ จังหวัดอุบลราชธานี MOU ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร หนุนหมู่บ้านเครือข่ายความดี...

read more

อุบลฯ สรุปบทเรียน 3 ปี การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน

Mar 02, 15 อุบลฯ สรุปบทเรียน 3 ปี การสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน

Posted by in slide bar, ข่าวอุบล

อุบลฯสรุปบทเรียน 3 ปี งานพัฒนาเด็กเยาวชน เกิดเมืองแห่งการเรียนรู้...

read more

พาณิชย์อุบลหนุนสร้างตลาดเขียวขายสินค้าอินทรีย์ทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี จัดการประชุมสัมมนา...

read more

สภาพัฒนาการเมืองเชื่อประชาชนเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ 250 สปช.

เวทีสภาพัฒนาการเมืองที่อุบลราชธานีเชื่อมั่นในพลังประชาชนจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้...

read more

รองนายกฯ ปลื้มเกษตรกรอินทรีย์อุบลเผื่อแผ่สิ่งที่ดีในแผ่นดิน

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลฯตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์อุบลฯ แนะขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ...

read more