NGO ชี้รัฐไทย ไม่เข้าใจเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านมาเกิดได้เพราะผู้นำที่เสียสละ

NGO ชี้รัฐไทย ไม่เข้าใจเกษตรอินทรีย์  ที่ผ่านมาเกิดได้เพราะผู้นำที่เสียสละ เลขาฯสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า...

read more

ทหารอุบลฯยกมือไหว้ชาวนาขอบคุณที่ปลูกข้าวไร้สารพิษ

พ่อเมือง ทหาร นายแพทย์เมืองดอกบัว ยกมือไหว้ขอบคุณชาวนาอินทรีย์ในงานเทศกาล กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 3...

read more

สปช.อุบลราชธานี ผุด”อุบลฯโมเดล”ดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ

สปช.อุบลราชธานี ผุดอุบลฯโมเดลดึงสื่อท้องถิ่นสร้างความเข้าใจประเด็นปฏิรูปประเทศ...

read more

อุบัติเหตุจราจรอุบลฯวันแรก ปภ.แจ้งตาย 2 นักข่าวพลเมืองเผยตาย 4 นิยามไม่ตรงกัน

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่วันแรก จังหวัดอุบลราชธานี ปภ.แจ้ง เสียชีวิต 2 ราย ขณะที่นักข่าวพลเมืองแจ้งเสียชีวิต 4...

read more

เกษตรกรอินทรีย์อีสานใต้ เปิดวงแลกเปลี่ยนนวัตกรรมการทำนาเพื่อเพิ่มผลผลิต เตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

มูลนิธิชุมชนเกษตรนิเวศน์สุรินทร์ ชวนเครือข่ายเกษตรอินทรีย์จากจังหวัดอุบลฯ อำนาจเจริญ ยโสธร...

read more

7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

Nov 29, 14 7 ชุมชนอุบลฯ ลั่นพร้อมเกิดทีวีชุมชน หวั่นเพียงกสทช.ไม่เปิดกว้างให้ใบอนุญาต

Posted by in ข่าว, ข่าวอุบล

สื่อสร้างสุขอุบลร่วมกับ 7 ชุมชนนำร่องใน 3 จังหวัด อุบลฯ ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ “สรุปบทเรียนเตรียมพร้อมทีวีชุมชน” ในรอบ 6...

read more