สภาพัฒนาการเมืองเชื่อประชาชนเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่ 250 สปช.

เวทีสภาพัฒนาการเมืองที่อุบลราชธานีเชื่อมั่นในพลังประชาชนจะเปลี่ยนแปลงประเทศได้...

read more

รองนายกฯ ปลื้มเกษตรกรอินทรีย์อุบลเผื่อแผ่สิ่งที่ดีในแผ่นดิน

รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่อุบลฯตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์อุบลฯ แนะขยายผลต่อชุมชนอื่นๆ...

read more

ชาวนายุคอาเซียนอ่วม ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านต้นทุนถูกกว่า นักวิชาการแนะทางรอดชาวนาต้องปรับตัว

นักวิชาการ ภาคประชาชนชี้ชาวนาในยุคอาเซียนอ่วม ข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านถูกต้นทุนต่ำกว่า แนะทางรอดลิตข้าวพรีเมียม...

read more

นักวิชาการชี้ ข้าวพื้นบ้านสารอาหารเพียบแนะบริโภคอย่างฉลาดได้ทั้งอาหารและยารักษาโรค

นักวิชาการชี้ข้าวพื้นบ้านสารอาหารหลากหลาย แนะหอมสามกอข้าวน้ำตาลต่ำเพื่อผู้ป่วยเบาหวาน...

read more

NGO ชี้รัฐไทย ไม่เข้าใจเกษตรอินทรีย์ ที่ผ่านมาเกิดได้เพราะผู้นำที่เสียสละ

NGO ชี้รัฐไทย ไม่เข้าใจเกษตรอินทรีย์  ที่ผ่านมาเกิดได้เพราะผู้นำที่เสียสละ เลขาฯสมาคมเกษตรกรก้าวหน้า...

read more

ทหารอุบลฯยกมือไหว้ชาวนาขอบคุณที่ปลูกข้าวไร้สารพิษ

พ่อเมือง ทหาร นายแพทย์เมืองดอกบัว ยกมือไหว้ขอบคุณชาวนาอินทรีย์ในงานเทศกาล กินสบายใจ ห่างไกลโรค ปี 3...

read more