หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง สุรินทร์คือถิ่นที่ผมมาบ่อยๆทั้งการมาแบบผ่านๆและการมาอยู่แบบแรมคืนหรือกระทั่ง 2...

read more

อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Jun 04, 15 อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ  GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Posted by in slide bar, ข่าวอุบล

สภาเกษตรกรอุบลฯ  เตรียมชาวนาผลิตหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐาน GAP – อินทรีย์ พร้อมดันสู่ครัวโลก    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ...

read more

เกษตรกรอีสานรวมพลังโชว์พันธุกรรมพื้นบ้าน เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ หอมทวี พร้อมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสานรวมรวมพลัง โชว์พันธุกรรมพื้นบ้าน...

read more

อุบลฯเปิดตลาดนัดสีเขียวครั้งแรกของจังหวัด

ชาวนาอินทรีย์ เมืองดอกบัว เฮ รัฐเปิดตลาดนัดสีเขียวครั้งแรกของจังหวัด ชูสินค้าอินทรีย์ ไร้สารเคมี...

read more

อุบลฯเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้านครั้งยิ่งใหญ่

โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ประชุมเตรียมจัดงาน มหกรรมพันธุกรรมพื้นบ้าน เล็งพื้นที่ อ.ตระการพืชผล...

read more

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ จ.อุบลฯ MOU ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจ.ยโสธร หนุน 60 หมู่บ้านให้มีคุณธรรมจริยธรรม ยกระดับเกษตรกรรมธรรมชาติสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

ศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ จังหวัดอุบลราชธานี MOU ร่วมกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดยโสธร หนุนหมู่บ้านเครือข่ายความดี...

read more