สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า...

read more

สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า...

read more

อุบล สรุปบทเรียนสื่อกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เตรียมก้าวต่อไปของความมั่นคงทางอาหาร

  อุบล สรุปบทเรียนสื่อกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เตรียมก้าวต่อไปของความมั่นคงทางอาหาร เครือข่าย “กินสบายใจ”...

read more

“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์

“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์ จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟในปี 2555 ระบุว่า เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ทุก 1 ใน 6...

read more

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง สุรินทร์คือถิ่นที่ผมมาบ่อยๆทั้งการมาแบบผ่านๆและการมาอยู่แบบแรมคืนหรือกระทั่ง 2...

read more

อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Jun 04, 15 อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ  GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Posted by in slide bar, ข่าวอุบล

สภาเกษตรกรอุบลฯ  เตรียมชาวนาผลิตหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐาน GAP – อินทรีย์ พร้อมดันสู่ครัวโลก    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ...

read more