สสส.ปลุกคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่

สสส.ปลุกพลังคนอีสาน ร่วมสร้างชุมชนน่าอยู่ โชว์โมเดล “สภาชุมชนเข้มแข็ง” สร้างชุมชนต้นแบบ ลดละเลิกเลิกเหล้า...

read more

อุบล สรุปบทเรียนสื่อกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เตรียมก้าวต่อไปของความมั่นคงทางอาหาร

  อุบล สรุปบทเรียนสื่อกับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เตรียมก้าวต่อไปของความมั่นคงทางอาหาร เครือข่าย “กินสบายใจ”...

read more

“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์

“ครัวกลาง” มาตรฐานอาหารเด็กเมืองสุรินทร์ จากข้อมูลขององค์การยูนิเซฟในปี 2555 ระบุว่า เด็กไทยที่อายุต่ำกว่า 5 ขวบ ทุก 1 ใน 6...

read more

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง

หมู่บ้านเป็นไท : ประชาธิปไตยเราทำเอง สุรินทร์คือถิ่นที่ผมมาบ่อยๆทั้งการมาแบบผ่านๆและการมาอยู่แบบแรมคืนหรือกระทั่ง 2...

read more

อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Jun 04, 15 อุบลฯ ดันข้าวหอมมะลิคุณภาพ  GAP – อินทรีย์ สู่ครัวโลก

Posted by in slide bar, ข่าวอุบล

สภาเกษตรกรอุบลฯ  เตรียมชาวนาผลิตหอมมะลิคุณภาพ มาตรฐาน GAP – อินทรีย์ พร้อมดันสู่ครัวโลก    วันที่ 4 มิถุนายน 2558 ณ...

read more

เกษตรกรอีสานรวมพลังโชว์พันธุกรรมพื้นบ้าน เปิดตัวข้าวสายพันธุ์ใหม่ หอมทวี พร้อมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ภาคอีสานรวมรวมพลัง โชว์พันธุกรรมพื้นบ้าน...

read more