กิจกรรมสร้างสุข

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่ต.หนองบก

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอบต.หนองบก อ.เหล่าเสือโก้ก...

read more

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่อบต.บุ่งหวาย

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 28 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม อบต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ...

read more

เบื้องหลังบันทึกเทปรายการพลังเด็กเปลี่ยนโลกปี2 ที่ ต.อ่างศิลา

บันทึกเทปเวทีเสวนา ในวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร...

read more

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลธาตุ

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลธาตุ...

read more

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่ตำบลไร่ใต้...

read more

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนบ้านทัพไท ตำบลแจระแม

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่บ้านทัพไท...

read more

เตรียมเวทีอบรมทีวีดิจิตอลชุมชนเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 นายสุชัย เจริญมุขยนันท เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ...

read more

ประชุมกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชนอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 มูลนิธิสื่อสร้างสุข ประชุมคณะกรรมการทีวีดิจิตอลชุมชน...

read more

เบื้องหลังเวทีเตรียมความพร้อมทีวีดิจิตอลชุมชน

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 16.00น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์...

read more

เวทีประชุมเตรียมความพร้อม TV Digital ชุมชน

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์...

read more